Mijn selectie

 • Voorwoord
  • Voorwoord
 • Verslag Raad van Bestuur
  • Verslag Raad van Bestuur
 • 1 Uitgangspunten van de verslaglegging
  • 1.1 Uitgangspunten van de verslaglegging
 • 2 Profiel van de organisatie
  • 2.1 Algemene informatie
  • 2.3 Organisatiestructuur
  • 2.4 Hoofdpunten meerjarenbeleid
  • 2.5 Algemeen kwaliteitsbeleid
  • 2.2 Juridische structuur
 • 3 Patiëntenzorg
  • 3.1 Kwaliteit
  • 3.2 Veiligheid
 • 4 Klachten
  • Klachten
 • 5 Opleiding en wetenschappelijk onderzoek
  • 5.1 Opleiding
  • 5.2 Wetenschappelijk Onderzoek
 • 6 Medewerkers
  • 6.1 Mobiliteit, werkgelegenheid en loopbaanplanning
  • 6.3 Medewerkerstevredenheid
  • 6.4 Klachten medewerkers
  • 6.5 Medewerkersveiligheid, ziekteverzuim
  • 6.2 Strategische personeelsplanning
 • 7 Financiën en bedrijfsvoering
  • 7.1 Zorgcontractering
  • 7.3 Risicomanagement en fraudebeheersing
  • 7.4 Vastgoed
  • 7.5 ICT
  • 7.2 Financieel Beleid
 • 8 Bestuur, Toezicht en Medezeggenschap
  • 8.3 Medezeggenschap
  • 8.1 Bestuur
  • 8.2 Toezicht
 • 9 Geconsolideerde jaarrekening
  • 9.1 Geconsolideerde balans
  • 9.2 Geconsolideerde resultatenrekening
 • Lijst van gebruikte afkortingen
  • Lijst van gebruikte afkortingen
 • Colofon
  • Colofon

Download mijn selectie

U kunt hierboven kiezen welke onderdelen van het jaarverslag u opneemt in uw eigen selectie.

Download Mijn selectie (let op: het aanmaken van het bestand kan even duren)