Dorothé van Slooten

senior beleidsmedewerker

  • ‘Vrijheid is therapeutisch voor onze patiënten’

Volgens Dorothé van Slooten hebben beddenafbouw en kortere opnames niet alleen met bezuinigingen maar vooral met betere inhoud van zorg te maken. Sinds 2012 is Mondriaan ruim honderd bedden armer. Daarmee geeft Mondriaan invulling aan het bestuurlijk akkoord waar niet alleen de ggz, maar ook het ministerie van Volksgezondheid en de verzekeraars zich achter hebben geschaard.

Het beeld is ontstaan dat hier vooral financiële motieven aan ten grondslag liggen. Maar het enthousiasme van Dorothé van Slooten is echter niet te verklaren uit kostenefficiëntie. Dorothé: “De beddenafbouw en de daarmee samenhangende kortere opnames zijn goed voor de patiënt. Toegegeven, een opname is niet altijd te voorkomen, maar dat neemt niet weg dat zorg in de eigen omgeving de voorkeur heeft. Niet omdat het goedkoper is, maar omdat het beter is voor de patiënt. Onderzoek wijst uit dat patiënten daar duidelijk de voorkeur aan geven. In een kliniek vind je weliswaar goede zorg, maar het is geen rustgevende plek. En daarnaast creëert een lang verblijf afhankelijkheid, wat de stap naar huis bemoeilijkt. De bedden weghalen lijkt een rigoureuze maatregel. Maar de ervaring leert dat als er bedden zijn, ze ook worden ingezet. Dus, mits er alternatieve zorg in de wijk is, geef ik de voorkeur aan afbouw van bedden.”

 “Een goede behandeling richt zich op drie gebieden: op psychologisch herstel, dus op het gebied van de aandoening, op persoonlijk herstel en op maatschappelijk herstel. Daar hebben wij als gespecialiseerde ggz een rol in, maar wij niet alleen. Onze logeerbedden en woontrainingen helpen daarbij. Ook de patiënt zelf en zijn of haar omgeving dragen verantwoordelijkheid. Wij geloven dat patiënten die verantwoordelijkheid aankunnen.”