Philippe Delespaul

bijzonder hoogleraar Zorginnovaties in de ggz

  • ‘We doen onderzoek naar innovatieve psychische hulpverlening’

De meeste psychiatrische problemen zijn vulnerabiliteiten. Hiermee wordt bedoeld dat mensen een kwetsbaarheid hebben om in bepaalde omstandigheden niet meer adequaat te functioneren. Ze raken in paniek, trekken zich terug, gaan drugs of alcohol gebruiken, of worden depressief. Klassieke psychiatrische diagnostiek biedt zelden een verklaring voor het wisselend verloop van symptomen. Middels onderzoek willen we hulpverleners en patiënten in de gelegenheid stellen om te onderzoeken wanneer ze meer of minder last hebben van hun problemen om op basis hiervan met de hulpverleners een betere, op verandering gerichte, samenwerking te realiseren.

Hiertoe hebben we de PsyMate ontwikkeld. Oorspronkelijk een kastje van de grootte van een GSM, nu een App op je GSM. Deze app geeft op onverwachte momenten in het leven (thuis, onderweg of op het werk) een signaal waardoor de patiënt uitgenodigd wordt een aantal vragen in te vullen over wat hij doet en hoe hij zich voelt. Na een week zijn allerlei momenten van zijn of haar leven in kaart gebracht. Deze gegevens zijn heel wat intiemer dan wat in de psychotherapie ontsloten wordt. Daarom moet diegene die de gegevens opgeschreven heeft zelf kunnen beslissen wie mag meekijken. Indien de patiënt kiest om de behandelaar te vragen samen naar de afgelopen week te kijken, ontstaat mogelijk een meer op maat gesneden hulpverlening.

Iedereen ontwikkelt persoonlijke strategieën om met problematische situaties om te gaan. Soms zijn deze efficiënt, soms helemaal niet. Samen met de hulpverleners kan bekeken worden hoe efficiënte strategieën versterkt kunnen worden en inefficiënte vervangen. Het is de bedoeling dat deze methodiek wordt toegepast in de zorg binnen Mondriaan Kinderen & Jeugdigen en bij Mondriaan Volwassenenzorg.